Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego – HRS Green Stay

Inicjatywa HRS Green Stay została opracowana ze względu na potrzeby globalnych klientów korporacyjnych HRS, którzy wymagają przejrzystych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić sobie osiągniecie własnych wewnętrznych celów w zakresie działań klimatycznych oraz aby spełnić wymagania rządowych przepisów i regulacji.

Oto co o Green Stay mówi Thorsten Eicke, szef działu Global Mobility Services w Siemens AG:

„Inicjatywa HRS Green Stay zapewnia nam jednolity globalny standard pomiaru i porównywania śladów środowiskowych hoteli (…) Wdrażając tę inicjatywę możemy teraz kierować wolumenem naszych hoteli tak, aby wspierał nasze ambicje związane z przechodzeniem na ekologię. Jest to sprawdzona technologia i najwyraźniej nadszedł czas, aby wykorzystać te możliwości do realizacji naszych krótko i długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju”.

Należy podkreślić, że klienci korporacyjni rozumieją, że hotele są na różnych etapach swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dlatego też Green Stay nie ma na celu nagradzania najlepszych czy najbardziej ekologicznych, ale umożliwienie dostawcom dzielenia się swoimi wysiłkami, danymi i postępami w miarę upływu czasu. Dzięki temu firmy mogą podejmować lepsze decyzje, począwszy od zakupów, a skończywszy na rezerwacjach, a także dokładnie informować o zrównoważonym rozwoju.

Green Stay został opracowany po szerokich konsultacjach z klientami korporacyjnymi i partnerami hotelowymi. Trzy poziomy – Basic, Advanced (Zaawansowany) i Professional – pozwalają hotelom skutecznie informować o tym, na jakim są etapie swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Basic to poziom podstawowy dla Green Stay IniMaMve, który wymaga jedynie samooceny w postaci 10 pytań jakościowych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Poziom zaawansowany uzyskuje się po tym, jak hotel dokona samooceny z 25 pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz sporządzi raport dotyczący śladu środowiskowego w zakresie emisji dwutlenku węgla, wody i odpadów.

Poziom Professional wymaga samooceny obejmującej do 80 pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju, raportu dotyczącego śladu środowiskowego w zakresie emisji dwutlenku węgla, wody i odpadów oraz weryfikacji tych informacji przez niezależnych audytorów.