Innowacja w obszarze społecznym – innowacyjny program szkoleń dla górników

EDF Renewables Polska wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz firmami z branży wydobywczej organizuje innowacyjny program szkoleń dla górników, w wyniku których zdobędą oni odpowiednie kwalifikacje i będą mogli podjąć pracę przy serwisowaniu i utrzymaniu lądowych elektrowni wiatrowych. Dotychczas uruchamiane programy tego typu miały znacznie mniejszy zakres.

Województwo śląskie jest szczególnie narażone na zmiany, związane z transformacją energetyczną. Promując szkolenia dla branży górniczej, EDFR staje się nie tylko firmą odpowiedzialną społecznie, ale także demonstruje skuteczne metody wykorzystania potencjału pracowników związanych do tej pory z energetyką konwencjonalną i górnictwem. Branża wiatrowa w Polsce, przyczyniając się do transformacji energetycznej, jednocześnie dokłada starań, aby ta transformacja była realizowana z jak najmniejszą szkodą dla społeczeństwa, w szczególności w regionach najbardziej dotkniętych rewolucją energetyczną.


Górnicy otrzymają szansę przekwalifikowania się i zdobycia uprawień do wykonywania zawodu technika turbin wiatrowych. Firma EDF ma obecnie do czynienia z olbrzymim zapotrzebowaniem na pracowników do obsługi farm wiatrowych i jest przekonana, że to zapotrzebowanie będzie rosło z roku na rok.


Proponowany program przewiduje szkolenie mieszkańców woj. śląskiego w partiach co pół roku przez 3 lata, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników branży górniczej, których umiejętności mogą być szybko wykorzystane w energetyce wiatrowej. Certyfikaty przyznawane po szkoleniach pozwolą im na zatrudnienie w EDF Renewables. Firma planuje, by jeszcze w 2022 roku pierwsza grupa pracowników przeszła takie przeszkolenie i była gotowa do podjęcia pracy w energetyce odnawialnej. W przyszłości planuje również szkolenia dla przyszłych techników turbin farm wiatrowych na morzu, bo ta branża w Polsce będzie się również bardzo szybko rozwijała.