Innowacja w obszarze społecznym – projekt „Młode majsterki”

Przedstawiamy projekt nagrodzony Srebrną Nagrodą w Konkursie Innowator ESG 2022 – „Młode MajstERki” Grupy ERBUD. „Młode MajstERki” to warsztaty budowlane skierowane do dziewczynek. To element szerszej strategii związanej z promocją zawodu inżynierki wśród kobiet i wspieraniem równości w branży.

Celem warsztatów jest m.in. łamanie stereotypów związanych z kojarzeniem branży budowlanej jako zmaskulinizowanej oraz wyrównywanie szans na rynku pracy, a w długiej perspektywie zagospodarowanie luki kadrowej, jaka może pojawić się w kolejnych latach. Projekt „Młode MajstERki” poprzez zabawę i edukację promuje budownictwo, tak by w przyszłości stało się jedną z rozważanych ścieżek dalszego rozwoju

– W naszej branży pracuje coraz więcej kobiet, co jest bardzo pozytywnym trendem. Chcemy zachęcić dziewczęta, aby poszły w ich ślady, przekonać, że budowanie nie musi być domeną chłopców. Organizowane przez nas warsztaty mają funkcję przede wszystkim edukacyjną, ale ich celem jest również promocja budownictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. Uważam, że często to właśnie ci drudzy nieświadomie zamykają drogę do kariery swoim dzieciom, ulegając stereotypom przypisującym zawód do płci. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa pomoże im przyjąć inną perspektywę – powiedziała Agnieszka Głowacka, wiceprezeska Grupy ERBUD, która od lat angażuje się w promocję budownictwa wśród kobiet