Regulamin & FAQ

Konkurs Innowator ESG 2023 > Regulamin & FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W Konkursie Innowator ESG 2023 może zgłosić się każda firma, organizacja i instytucja, która zrealizowała lub jest w trakcie realizacji projektu związanego z ideą ESG, CSR oraz zrównoważonego rozwoju.

Nie, zgłoszenia w Konkursie Innowator ESG są bezpłatne.

Zgłoszenia konkursowe oceniane są w dwóch turach. Pierwsza ocena zgłoszeń to preselekcja, której dokonają przedstawiciele firm doradczych i kancelarii prawnych (KMPG w kategorii "E", Kancelaria DZP w kategorii "S", Kancelaria SK&S w kategorii "G" oraz Fundacja Venture Cafe w kategorii "Start-up"). Do finałowej rundy zakwalifikowanych zostanie po 10 projektów w każdej z kategorii. Finałowe projekty zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową złożoną z praktyków biznesowych, ludzi nauki oraz ekspertów związanych z obszarem ESG. Pełny skład Kapituły Konkursowej dostępny jest w zakładce "KAPITUŁA".

Zgłoszenia w Konkursie przyjmujemy do 15 listopada 2023 r.

Short lista po wstępnej ocenie zgłoszeń zostanie ogłoszona 27 listopada 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu Innowator ESG 2023 odbędzie się podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Hotelu Belotto.