Innowacja w obszarze środowiska – projekt „WROPMA”

WROMPA jest największą̨ inwestycją w systemową pompę̨ ciepła w Polsce. To nowy projekt Fortum wykorzystujący w systemie ciepłowniczym we Wrocławiu ciepło odpadowe ze ścieków surowych udostępnianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje budowę̨ pompy ciepła o mocy 12,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia. Inwestycja jest elementem realizacji strategii biznesowej Fortum, której jednym z filarów jest wzmocnienie i rozwój produkcji energii wolnej od CO2.