Innowacja w obszarze środowiska – instalacja do przetwarzania folii LDPE

Stena Recycling świadczy usługi kompleksowego gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw, na bieżąco analizuje rynkowe trendy i już ponad rok temu zdecydowała o stworzeniu instalacji do przetwarzania folii LDPE, uruchamiając ją na przełomie 2021 i 2022 roku. Urządzenia znajdują się w jednym z najnowocześniejszych zakładów Stena Recycling w Polsce i drugim co do wielkości w Europie, po szwedzkim Stena Nordic Recycling Center w Halmstad. To Centrum Recyklingu we Wschowie w lubuskiem, gdzie oprócz przetwarzania folii opakowaniowej, firma poddaje recyklingowi urządzenia elektroniczne, odzyskując z nich cenne metale i inne materiały.

Nowa instalacja do recyklingu folii składa się z ciągu maszyn, które kompleksowo oczyszczają, rozdrabniają, a następnie wytłaczają i formują granulat, który jest bardzo wysokiej jakości surowcem do produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych. Wszystko odbywa się w jednym procesie. Produkt finalny, czyli tzw. regranulat jest dodatkowo badany w pomieszczeniu kontroli jakości, w celu potwierdzenia jego odpowiednich właściwości. Tym samym, materiał jest zawracany do obiegu i w ten sposób ograniczane jest zużycie surowców naturalnych. Instalacja pozwala na recykling około 15 tysięcy ton folii opakowaniowej rocznie. Materiał pozyskiwany jest od klientów z całej Polski. Jest to głównie odpad powstający w procesach rozpakowywania produktów, podzespołów oraz części, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w produkcji.

W pierwszym etapie przetwarzania folia jest wstępnie sprawdzana przez pracowników Stena Recycling pod kątem wyeliminowania z niej dużych zanieczyszczeń. Następnie materiał jest rozdrabniany, strzępiony, myty i suszony. W kolejnym etapie dostarczany jest do wytłaczarki i tak przygotowany, poddawany jest procesowi termicznego formowania. W ostatnim etapie z powstałej w obróbce wysoką temperaturą tzw. strugi, formowany jest granulat, który jest jeszcze analizowany przez ekspertów Stena pod kątem jakości i odpowiednich parametrów. Taka forma pozwala w bardzo łatwy sposób dozować surowiec do produkcji nowych wyrobów na przykład worków foliowych. Postać granulek umożliwia utrzymanie najwyższej jakości i stałego składu fizykochemicznego, a co najważniejsze, pozwala na ponowny recykling produktów wykonanych z tego rodzaju surowca wtórnego. Co istotne – zastosowana w procesie woda do mycia oraz flotacji, poddawana jest czyszczeniu i powraca w obiegu zamkniętym do ponownego użycia w naszych procesach technologicznych.

Potwierdzeniem jakości instalacji jest Certyfikat EuCertPlast, który firma otrzymała w sierpniu 2022 roku. Jest to europejski system certyfikacji, który ma na celu ujednolicenie standardów procesu recyklingu tworzyw sztucznych oraz wyróżnienie firm zajmujących się recyklingiem tej frakcji w sposób przyjazny środowisku, zgodnie z najwyższymi standardami. Pochodnym celem tej certyfikacji jest również zachęcenie do wykorzystywania recyklatu o najwyższej jakości do tworzenia nowych produktów, które będą mogły zostać poddane ponownemu przetwarzaniu w przyszłości. Schemat certyfikacji EuCertPlast jest zgodny z normą EN 15343:2007, która określa procedury niezbędne do możliwości identyfikacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jest to baza do określania zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie. Uzyskanie certyfikatu to potwierdzenie, że instalacja Stena Recycling i wytwarzany regranulat spełniają najwyższe standardy. Uznano, że linia ta ma wpływ na oszczędność energii i ograniczenie zanieczyszczeń, a jednocześnie znacznie ogranicza ilość odpadów i sprawia, że materiał można wykorzystać ponownie. Do tej pory przyznano zaledwie 28 certyfikatów EuCertPlast w Polsce.