Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego – Standard Animal Welfare Grupy Jerónimo Martins

Jednym z naszych priorytetów związanych ze zrównoważonym łańcuchem dostaw jest dobrostan zwierząt. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OiE) wskazuje, że „Dobrostan zwierząt oznacza, jak zwierzę radzi sobie z warunkami, w których żyje…” a dążenie do poprawy tych warunków (chów zwierząt, transport, przygotowanie i poddanie ubojowi) ma odbicie w światowych inicjatywach różnych organizacji oraz ustawodawstwie UE.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu dobrostanu, należy na poszczególnych etapach procesu dokładać wszelkich możliwych starań, aby nieustannie doskonalić standardy i zapewniać stosowne postepowanie oraz rozwiązania technologiczne odpowiednio i precyzyjnie dobrane do danego rodzaju, gatunku i rasy, co pozwoli w maksymalnie możliwym stopniu ograniczyć cierpienie zwierząt.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowaliśmy Standard Animal Welfare Grupy Jerónimo Martins stosowany w produktach marek własnych. Przewiduje on regularne audyty współpracujących z nami ubojni, a na dalszym etapie wdrażania oraz doskonalenia standardu również hodowli. Dostawcy są zobowiązani do tego, aby wszyscy hodowcy dostarczający żywiec, z którego pozyskiwane jest mięso do produkcji, spełniali wymagania standardu.

Powyższy standard zapewnia:

• wolność od głodu i pragnienia – zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody i paszy,

• wolność od dyskomfortu – zapewnienie odpowiedniego miejsca wypoczynku i schronienia,

• wolność od bólu, urazów i chorób – działania prewencyjne, profilaktyka, szybka diagnostyka i leczenie,

• wolność od strachu i stresu – odpowiednia opieka i eliminacja czynników stresogennych,

• umożliwienie naturalnych zachowań – zapewnienie odpowiedniej przestrzeni i warunków oraz towarzystwa tego samego gatunku.