Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Anna Kaczmarska

Anna Kaczmarska

Dyrektor Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Jest ekspertem w zakresie strategii i rozwoju biznesu oraz rozwoju kapitału ludzkiego. W przeszłości zarządzała spółkami mediowymi i technologicznymi. Z sukcesem wprowadziła na rynek wiele marek mediowych. Długofalowo odpowiadała za strategię i rozwój, innowacje, nowe modele biznesowe, transformację kulturową, rozwój pracowników.

Przeprowadziła wiele restrukturyzacji, wprowadziła spółki na nowe obszary biznesowe. Zasiadała w Radzie Nadzorczej IAB Polska i Polskie Badanie Internetu. Od kilku lat pasjonują ją tematy związane z rozwojem i wsparciem ludzi. Tematy D&I, self development, mental health są jej bliskie i jako liderka inicjowała wiele programów promujących zrównoważony rozwój, różnorodność, rozwój osobisty i wellbeing ludzi. Wprowadziła na rynek Magazyn Forbes Women i zainicjowała tym samym zmianę perspektywy i percepcji mediów biznesowych na tematy związane z promocją kobiet w biznesie.

Jest Coachem ICC i mentorem, założycielką klubu Elite Business Club, klubu promującego dbanie o dobrostan i rozwój zawodowy i osobisty kobiet, wykładowczynią na Akademii Polsko- Japońskiej Technik komputerowych, gdzie realizuje dla studentów autorski program „Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego” oraz „Jak zbudować i rozwijać startup”. Z wykształcenia jest mgr Nauk Społecznych ze specjalizacją „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing”.