Laureaci Konkursu Innowator ESG 2023

Konkurs Innowator ESG 2023 > Laureaci Konkursu Innowator ESG 2023

Laureaci Konkursu Innowator ESG 2023!

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim firmom za udział w Konkursie Innowator ESG 2023. W tym roku zgłoszonych zostało 141 projektów! To o ponad połowę więcej niż rok temu! Oznacza to, że w Polsce jest coraz więcej świadomych firm, które wdrażają rozwiązania ESG i działają w duchu zrównoważonego rozwoju. Otrzymaliśmy wiele bardzo inspirujących zgłoszeń. Te wyjątkowo interesujące i najbardziej oddające ducha ESG zostały nagrodzone podczas Gali Innowatorów ESG 2023, która odbyła się 7 grudnia w Hotelu Bellotto.

Przedstawiamy najlepsze projekty – które zdobyły uznanie członków Kapituły Konkursu Innowator ESG 2023 oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG. Serdecznie gratulujemy! Jesteście dla nas wielką inspiracją.

KATEGORIA E- Innowacja w obszarze środowiska

SREBRNA NAGRODA

dla firmy: Santander Bank Polska

za funkcję śladu węglowego w aplikacji Santander mobile oraz w bankowości internetowej.

ZŁOTA NAGRODA

dla firmy: LPP

za projekt technologii recyklingu tekstyliów poliestrowych, która pozwoli na ponowne wykorzystanie zużytych ubrań jako surowca do produkcji nowych włókien.

PLATYNOWA NAGRODA

dla firmy: Selena FM

za projekt PRO ENERGY LOW EXPANSION GUN / LOW – EX GREEN GUN – jednoskładnikowej piany poliuretanowej zaprojektowanej do energooszczędnej izolacji drzwi i okien (izolacja stolarki zmniejsza straty energii nawet o 60%).

KATEGORIA S - Innowacja w obszarze społecznym

SREBRNA NAGRODA

dla firmy: Epruf

za program Health4Ukraine, realizowany wspólnie z Pelion S.A. Program umożliwia dorosłym i dzieciom z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków na terenie Polski.

ZŁOTA NAGRODA

dla firmy: AILIS Breast Cancer Prediction Technology

za projekt będący połączeniem autorskiej technologii parametrycznego obrazowania dynamicznego z modułem analitycznym i telemedycyną celem wczesnego wykrywania oznak raka piersi oraz szacowania ryzyka zachorowania.

PLATYNOWA NAGRODA

dla firmy: Glovo

za program i platformę Glovo Access, dzięki którym organizacje pozarządowe mogą realizować darmowe dostawy.

KATEGORIA G - Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego

SREBRNA NAGRODA

dla firmy: BNP Paribas

za rozszerzenie procesu zakupowego o Deklarację ESG/CSR Partnera oraz nową wersję kwestionariusza ESG dla dostawców.

ZŁOTA NAGRODA

dla firmy: LW „Bogdanka” S.A. 

za stworzenie Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska przy LW Bogdanka, eksperckiego, zewnętrznego organu opiniująco – doradczego w zakresie działań związanych z ochroną środowiska.

PLATYNOWA NAGRODA

dla firmy: Credit Agricole

za innowacyjne podejście do tworzenia nowych zielonych produktów bankowych w celu zapobiegania greenwashingowi.

KATEGORIA START-UP

dla firmy: EcoBean

za projekt zaawansowanego przetwarzania fusów kawowych w sposób umożliwiający ich powrót na rynek jako biosurowce. Jest to ekologiczna alternatywa dla istniejących już surowców.

TYTUŁ WIZJONERA ESG 2023 OTRZYMAŁY FIRMY:

JLL

za innowacyjne podejście do tradycyjnego biznesu. Za stworzenie wirtualnej platformy “Hank”, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i rozwiązania w chmurze do optymalizacji zarządzania nieruchomościami. 

Respect Energy

za innowacyjne podejście do procesu poszukiwania gruntów pod inwestycje (w szczególności pod Odnawialne Źródła Energii). Projekt “Ziemia Obiecana” to platforma danych geoinformatycznych umożliwiająca zautomatyzowaną ocenę potencjału terenów pod inwestycje.

OX2

za wyznaczanie nowych standardów w branży odnawialnych źródeł energii. OX2 jest jedną z pierwszych Spółek na polskim rynku, która wdrożyła strategię bioróżnorodności i prowadzi działania znacznie wykraczające poza te wymagane prawem czy decyzjami administracyjnymi.

NAGRODĘ PREZESA PAIH OTRZYMAŁA FIRMA:

LPP

za konsekwentne działania ESG. Firma LPP nie tylko definiuje standardy w branży odzieżowej, ale również inspiruje innych poprzez zaangażowanie w ochronę środowiska, wsparcie społeczności lokalnej oraz etyczne zarządzanie korporacyjne. Jej innowacyjne podejście i zobowiązanie do przełamywania granic sprawiają, że stanowi ona wzór godny naśladowania.

WYRÓŻNIENIA

E - innowacje z obszarze środowiska

 • Dom Development

za stworzenie Zielonej Karty Inwestycji, która jest wewnętrznym standardem, który gwarantuje optymalny zestaw korzyści dla mieszkańców oraz zastosowanie proekologicznych i prospołecznych rozwiązań projektowych.

 • ERBUD S.A.

za kalkulator liczący poziom emisji dwutlenku węgla dla budownictwa opartego na betonie oraz na modułach z drewna. Narzędzie zostało opracowane we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 • Eurowagon

za innowacyjne podejście do transportu intermodalnego.

 • JLL

za projekt systemu Inteligentnego Silnika Reluktancyjnego Sterowanego Oprogramowaniem.

 • LEWIATAN

za projekt „Energooszczędny Sklep – Zrównoważony Biznes” służący do optymalizacji kosztowej prowadzonej działalności biznesowej w ramach sieci franczyzowej przy jednoczesnym promowaniu i wdrażaniu zielonych i ekologicznych rozwiązań technologicznych.

 • NEXERA

za multi-światłowód w najnowszej technologii FTTH, czyli jeden kabel dla różnych dostawców internetu i telewizji. Oznacza to, że dostawcy usług nie muszą budować własnych sieci chroniąc tym samym środowisko i klimat.

 • ORLEN

za projekt innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków wykorzystującej napowietrzanie mikro-nano pęcherzami tlenu i ozonu.

 • Velo Bank

za VeloMarket.pl – innowacyjną platformę cyfrową, łączącą funkcjonalność e-commerce z serwisem edukacyjnym zorientowanym na problematykę ESG, a zwłaszcza transformację energetyczną.

S - Innowacja w obszarze społecznym

 • Adamed Pharma S.A.

za program “Wspierająca szkoła”, pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży.

 • Benefit Systems

za projekt „Aktywne Szkoły MultiSport”, który został uruchomiony w odpowiedzi na pogłębiający się problem braku aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

 • ENERGA

za projekt „Domy Dobrej Energii”, czyli montaż paneli fotowoltaicznych w 18 placówkach, w tym 15 domów dziecka, Dom dla Bezdomnych i Potrzebujących Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku oraz szkołę w Sudanie Południowym w mieście Yirol w Stanie Jezior.

 • ING Bank

za Program Grantowy ING, czyli konkurs, z rocznym budżetem 2 mln zł, który wspiera projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju start-upów i młodych naukowców.

 • Fundacja ING Dzieciom

za program “Pomarańczowa Siła”, który wspiera aktywność sportową dzieci z niepełnosprawnościami.

 • mBank

za kampanię edukacyjną „Samoobrona w sieci” i podcast „Jazgot”. mBank jest pierwszym bankiem w Polsce, który zwrócił uwagę na temat edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

 • ROBYG

za akcję „W trosce o wodę”, zwiększającą świadomość społeczną w zakresie problemów związanych z wodami gruntowymi i sposobami ich ochrony.

 • Schneider Electric

za projekt wolontariatu pracowniczego realizowanego przez pracowników firmy w zakresie budowania świadomości o odnawialnych źródłach energii.

G - Innowacja w obszarze ładu korporacyjnego

 • CIECH S.A.

za powołanie Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju (ESG) Rady Nadzorczej Spółki CIECH S.A.

 • PKO BP

za formalne uwzględnienie celów ESG jako standardu dokonywania zakupów w PKO BP.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!