Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Senior Environmental Adviser, EBOiR

Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), z 25 letnim doświadczeniem raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. Zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD).