Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Maria Krawczyńska – Kaczmarek

Maria Krawczyńska – Kaczmarek

Liderka ESG i zrównoważonych finansów, Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna, FOB

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Członkini grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Członkini Komitetu ds. ESG KIG.