Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > dr Anna Partyka – Opiela

dr Anna Partyka – Opiela

Partner, Kancelaria prawna Rymarz Zdort Maruta

Doktor prawa i szefowa zespołu compliance w ramach praktyki Life Sciences w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich mechanizmów i procesów dotyczących szczególnie tych aspektów ESG,  które są związane ze zgodnością działań przedsiębiorców z obowiązującym prawem i ładem korporacyjnym. Doradza w budowaniu transparentnych procesów ochrony sygnalistów. Wyróżniona tytułem Doradca Compliance Roku 2020 przyznawanym przez Instytut Compliance.