Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > dr Aleksandra Stanek – Kowalczyk

dr Aleksandra Stanek – Kowalczyk

Consulting, Partner, EY Polska

Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, zrównoważonym finansowaniu, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami i odpowiedzialnej sprzedaży.
 
W latach 2019-2023 właścicielka firmy doradczej w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od 2019 roku adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2009-2019 związana z firmami doradczymi z tzw. Wielkiej Czwórki. Zrealizowała kilkaset projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.
 
W latach 2019-2023 członkini Global Reporting Initiative Stakeholder Council, członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.
 
Autorka licznych publikacji dotyczących tematyki odpowiedzialnego zarządzania i zrównowazonego biznesu.
 
Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina oraz międzynarodowego programu LEAD – Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej, za którą otrzymała drugą nagrodę w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace dotyczące etyki i odpowiedzialnego zarządzania.