Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Daria Kulczycka

Daria Kulczycka

Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Daria Kulczycka od 2020 jest Doradcą Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. zrównoważonego rozwoju. Członek jury konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, a także konkursu Zielony Orzeł „Rzeczpospolitej”, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. W latach 2005 – 2019 kierowała Departamentem Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan i była odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych, energetycznych, krajowych oraz europejskich. Była sekretarzem Rady OZE, Rady ds. Gazu i Rady GOZ Lewiatana, członkiem grupy roboczej ds. energii i klimatu w BusinessEurope, europejskiej federacji pracodawców. Poprzednio pracowała w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.