Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Borys D. Sawicki

Borys D. Sawicki

Radca Prawny, Kancelaria prawna SK&S

Specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w ocenie zgodności działalności z taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Doradza również w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w przygotowaniu ESRS dla MŚP oraz członkiem Environmental, Social & Governance Group w ramach World Law Group.

Regularnie publikuje i prowadzi wykłady na temat zagadnień związanych z ESG, taksonomią UE oraz raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju.