Kapituła

Konkurs Innowator ESG 2023 > Arkadiusz Pączka

Arkadiusz Pączka

Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Prawnik, od 10 lat związany z organizacjami przedsiębiorców, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju. Współautor raportów dot. monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC oraz programu MBA GFKM.